HKS cams 264/264, 272/264 and 272/272 testing by Sound Performance

SP ENGINEERING TESTS HKS 264/264, 272/264 AND 272/272 CAMSHAFTS

Text By: Ken Henderson and Ju-Hon Chan

THE ISSUES:
Whether or not a reverse stagger cam set-up enhances turbo spool-up, mid-range power and the ultimate power potential of the head from the Toyota 2JZ-GTE engine;

Whether or not a parallel cam set-up is inferior, or superior, to a reverse stagger cam set-up in terms of turbo spool-up, mid-range power and ultimate power production of a given engine/turbo/drive train set-up;

What are the differences, if any, in spool-up and power production when the parallel HKS 264/264 and 272/272 cam combinations are compared?
THE CAR:
Those of you familiar with our testing of 4-inch big bore exhausts for the MKIV Supra Turbo will recognize this car. Sleek, black and stock-bodied except for the carbon fiber TRD hood, it represents all that we know and love about the JZA80. Owned by Ju-Hon Chan and built by SP Engineering of the City of Industry, California, the vehicle had already under gone significant upgrades to the engine, turbos, suspension, wheels and tires and engine management prior to its latest round of improvements. Continue reading

Posted in Motor | Tagged , , | Leave a comment

TWAR behandling dr Gunnar Sandberg

TWAR behandling ad modum dr Gunnar Sandberg
Vid positiv TWAR serologi kan behandling enligt nedan initieras

Ordination
Tablett Azitromax eller Klacid 500 mg 1 x2 i 21 dagar
Brustablett Acetylcystein 200 mg 1 x3 i 21 dagar
Tablett Trombyl 75 mg 1 x1 i 21 dagar
Inhalation Spiriva 18 mikrogram 1 x1 i 21 dagar

Recept
Recept: T. Klacid 500 mg 1 x2 i 21 dagar, 21 dagars behandling, 1 uttag
Recept: BT: Acetylcystein 200 mg 1 x3 i 21 dagar, 100 st, 1 uttag
Recept: T. Trombyl 75 mg 1 x1 i 21 dagar, 100 st, 1 uttag
Recept: Inhalation Spiriva 18 mikrogram 1 x1 i 21 dagar, 30 st Handihaler, 1 uttag

Utgiven 2012-08-09

Posted in Forskning | Tagged , , | Leave a comment

TWAR – Chlamydia pneumonie: en långvarig övre luftvägsinfektion med trötthet

TWAR – Chlamydia pneumonie: en långvarig övre luftvägsinfektion med trötthet.

Av Dr Gunnar Sandberg

Detta brev är riktat både till patienter och kollegor, som en hjälp att komma tillrätta med denna nyligen upptäckta infektion i Sverige. Samtidigt passar jag på att tacka för alla samtal som kommit oss till del efter TV-programmet Livslust i oktober -98.

Samtidigt vill jag inte på något sätt undanhålla mina kollegor de besvär, som väntar vad gäller diagnostiken och behandlingen av sjukdomen. Jag har luttrats av detta de sista 5 åren, då en epidemi i trakten passerade. Den är ännu inte helt över och jag räknar med att sjukdomen kan ta ny fart igen efter ett par år. Totalt har 7 – 800 patienter tagits omhand med denna diagnos på mottagningen Continue reading

Posted in Sjukdomar | Tagged , , , | 2 Comments

TWAR

Sjukdomen är nyupptäckt vilket innebär att egentligen ingen läkare idag har utbildning om den. Några fåtaliga har viss kunskap och kan ha behandlat enstaka patienter med varierande framgång.

Med svårighet kunde den odlas i laboratorier först 1980-talet och sakta har kunskap om symtomen från insjuknande patienter blivit mer kända. Behadlingen har inneburit att vissa antibiotika kunnat användas men vissa stammar är mer okänsliga än andra. Vanligt är att för låga doser och/eller för korta behandlingar getts. Resultatet har därför uteblivit eller medfört återfall. Continue reading

Posted in Sjukdomar | Tagged , , | Leave a comment

Koffein

“Det krävs en hel del energi för hjärnan att inleda insomningsproccessen samt sänka metabolismen. Är man övertrött så att man känner sig pigg och har svårt att somna så beror det på just brist på energi. Ett tips för att somna lättare är att om man har svårigheter med att gå ner i varv och somna in pga övertrötthet så kan man då inta en kopp TE eller Kaffe vilket piggar upp en lite och ger en energiknuff. Detta kan då hjälpa en att bli mindre trött så att man kan inleda insomningsproccessen och somna in. Kan låta snurrigt bli piggare för att bli tröttare men det fungerar så.”

Lewisstruktur:

Vilken funktion har koffein?

Koffein är en uppiggande substans som finns i kaffe, te, och vissa läskedrycker som t.ex Coca-cola. Det har diskuterats att koffein tillsätts till läskedrycker för att öka konsumtionen av dryckerna, eftersom koffein är vanebildande.
Effekten hos koffein beror på att molekylen liknar adenosin. Adenosin fungerar som en signal på trötthet i det centrala nervsystemet. Koffein binder till samma receptorer som adenosin, men aktiverar inte receptorn. Följden blir att signalen som adenosinet skulle ha gett blockeras, och aktiviteten i hjärnan höjs, liksom produktionen av adrenalin. Kroppen försätts i ett onaturligt högt vakenhetstillstånd. Koffein höjer även dopaminnivåerna i hjärnan, vilket gör att man mår bra. Detta är orsaken till den vanebildande effekten hos koffein. När den uppiggande effekten avtar blir man trött och hängig, vilket gör att man känner behov av att ta mer koffein.


Adenosin Koffein

Som kan ses så har de en liknande struktur.

Hälso- och miljöeffekter

Vad gäller miljöeffekter är koffein biologiskt nedbrytbart(1). Flera försök har gjorts kring hälsoeffekterna av koffein, särskilt om koffein ger en ökad risk för utveckling av cancer. De undersökningar som har gjorts har främst gällt riskerna förknippade med kaffe och te. I en sådan undersökning fann man ett positivt samband mellan cancer i urinblåsan och kaffeintag(2). I många andra undersökningar har resultaten varit osäkra.
Effekterna av koffeinabstinens undersöktes i ett försök(3). Man fann att abstinensen gav en rad symptom, som huvudvärk, trötthet, humörsvängningar, muskelvärk och �stelhet, influensaliknande symptom, illamående, kräkningar och begär efter koffein.
Bland de positiva effekterna av koffein kan nämnas ett försök där man påvisade en förbättring av symptomen hos patienter med atopisk dermatit då de behandlades med en 30%-ig koffeinsalva(4).

Framställning(5)

Koffein utvinns ur kaffebönor genom att det extraheras med hjälp av olika lösningsmedel. Ett av dessa är superkritisk koldioxid. Detta lösningsmedel är mycket specifikt för koffein, men löser få av de andra beståndsdelarna i kaffe. Genom denna process får man dels koffeinfritt kaffe, dels koffein som används bland annat av läkemedelsindustrin.

1. Richardson, M. L. et al J. Pharm. Pharmacol. 1985, 37, 1-
2. Cole, P. Lancet 1971, 1
3. Griffiths, R. R. et al J. Pharmacol. Exp. Ther. 1990, 255(3), 1123-
4. Kaplan, R. J. et al Arch. Dermatol. 1977, 113
5. Från Internet: http://www.accessscience.com/server-java/Arknoid/science/AS/Encyclopedia/1/14/Est_146600_pg6.html, hämtat 2003-02-18

Källa: http://web.student.chalmers.se/~bt02lukr/koffein.html

Posted in Forskning | Leave a comment

Linfröolja (Linseed Oil)

Linfröolja är en vegetabilisk olja som är rik på omega-3 (den innehåller även omega-6). Denna artikel handlar om huruvida linfröolja har någon positiv inverkan på människor. För att sammanfatta den kort valde jag detta citat: “Medans flertalet studier har visat att fiskolja har en positiv inverkan på personer med reumatoid artrit/ledgångsreumatism, så har inte linfröolja lyckats åstadkomma samma resultat enligt den kliniska studie som finns”.

Linseed and Linseed Oil

 • What it is
 • Where found
 • Helpful for
 • Are you deficient?
 • Amount to take
 • Side effects & interactions
 • References

What is it?

Linseed, called linseed in some countries, is a good source of dietary fibre, omega-3 fatty acids, and lignans. Each of these components may contribute to the health effects of eating linseed, but linseed oil contains no fibre and very little lignan.

Like most vegetable oils, linseed oil contains linoleic acid, an essential fatty acid needed for survival. But unlike most oils, it also contains significant amounts of another essential fatty acid, alpha linolenic acid (ALA).

ALA is an omega-3 fatty acid. To a limited extent, the body turns ALA into eicosapentaenoic acid (EPA)—an omega-3 fatty acid found in fish oil—which in turn converts to beneficial prostaglandins. (Prostaglandins are hormone-like substances made in many parts of the body rather than coming from one organ, as most hormones do.)

While fish oil has been shown to have anti-inflammatory activity, an anti-inflammatory effect of linseed oil has not been demonstrated conclusively. Some doctors have argued that, because ALA can be converted to EPA and DHA (the fatty acids found in fish oil), linseed oil should be useful for the same conditions as fish oil. However, the conversion of ALA to EPA and DHA is limited, so that argument may turn out to be incorrect. For example, while numerous studies have shown that fish oils are beneficial for rheumatoid arthritis, linseed oil failed to work for this condition in the only known trial.1 In 1994, a diet purportedly high in ALA was successful in preventing heart disease,2 but this study altered many dietary factors, so ALA may not have been solely responsible for the outcome.3 Linseed oil does not appear to be a good replacement for fish oil for people with elevated triglycerides.4 5 ALA does not reduce excess platelet aggregation (“sticky platelets”), another risk factor for heart disease, the way fish oil does.6 However, linseed oil may help lower cholesterol,7 and research specific to linseed oil indicates that it may also lower blood pressure.8

Linseed is the most abundant food source of lignans, a family of phytochemicals that is drawing the interest of many health researchers.9 10 11 Lignans are not actually present in linseed; rather intestinal bacteria produce them from precursors in linseed.12 13 Lignans have antioxidant activity,14 and test tube and animal research suggests they may also have significant effects on the metabolism and function of the hormone oestrogen.15 16 17

Where is it found?

In addition to its presence in linseed oil, small amounts of ALA are also found in canola, soya, black currant, and walnut oils. Small amounts of lignans are present in a wide variety of foods of plant origin.

Linseed and linseed oil has been used in connection with the following conditions (refer to the individual health concern for complete information):

Rating Health Concerns

3Stars

Constipation (flaxseed)

Systemic lupus erythematosus (flaxseed)

2Stars

High cholesterol (flaxseed)

1Star

Benign prostatic hyperplasia (BPH) (flaxseed oil)

Constipation (flaxseed oil)

Ulcerative colitis (flaxseed)

3Stars Reliable and relatively consistent scientific data showing a substantial health benefit.

2Stars Contradictory, insufficient, or preliminary studies suggesting a health benefit or minimal health benefit.

1Star For an herb, supported by traditional use but minimal or no scientific evidence. For a supplement, little scientific support and/or minimal health benefit.

Who is likely to be deficient?

ALA deficiencies are possible but believed to be rare, except in infants who are fed formula that is omega-3 deficient. Lignan is not an essential nutrient, so deficiencies are not possible.

How much is usually taken?

For promoting bowel regularlity, 1 tablespoon (15 ml) of whole or ground linseed is taken one or two times per day, accompanied by a full glass of water. When used to treat other health conditions, it is used in amounts of 30 to 35 grams (1 to 2 ounces) per day.

Although it is not suitable for cooking, linseed oil (unlike fish oil) can be used in salads. Some doctors recommend that people use 1 tablespoon (15 ml) of linseed oil per day as a supplement in salads or on vegetables to ensure a supply of essential fatty acids. Some conversion of ALA to EPA does occur,18 and this conversion can be increased by restricting the intake of other vegetable oils.19

For those who wish to replace fish oil with linseed oil, research suggests taking up to ten times as much ALA as EPA.20 Typically, this means 7.2 grams of linseed oil equals 1 gram of fish oil. However, even if taken in such high amounts, linseed oil may not have the same effects as fish oil. But, linseed oil will not cause a fishy-smelling burp (a possible side effect of fish oil).

Are there any side effects or interactions?

Linseed oil toxicity has not been reported. However, there is conflicting information about the effect of linseed oil and one of its major constituents, ALA, on cancer risk.

While most test tube and animal studies suggest a possible protective role for ALA against breast cancer,21 22 23 24 25 one animal study26 and a preliminary human study27 suggested increased breast cancer risk from high dietary ALA. Another preliminary human study reported that higher breast tissue levels of ALA are associated with less advanced breast cancer at the time of diagnosis.28 For prostate cancer, a test tube study reported ALA promoted cancer cell growth,29 but preliminary human studies have shown ALA to be associated with either an increased30 31 or decreased risk,32 or no change33 at all.

Advocates of linseed oil speculate that a potential association between ALA and cancer may be due to the fact that meat contains ALA, thus implicating ALA when the real culprits are probably other components of meat. In some studies, however, saturated fat (and therefore probably meat) were taken into consideration, and ALA still correlated with increased risk. The associations between ALA and cancer might eventually be shown to be caused by substances found in foods rich in ALA rather than by ALA itself. However, ALA has been reported to become mutagenic (able to cause precancerous changes) when heated,34 which concerns some doctors.

The effect of ALA as an isolated substance, and of linseed oil on the risk of cancer in humans remains unclear, with most animal and test tube studies suggesting protection, and some preliminary human trials suggesting cause for concern. It is premature to suggest that ALA and linseed oil will either cause or protect against human cancer at this time.

Linseed oil is not suitable for cooking and should be stored in an opaque, airtight container in the refrigerator or freezer. If the oil has a noticeable odour it is probably rancid and should be discarded.

As with any source of fibre, linseed should not be taken if there is possibility that the intestines are obstructed. People with scleroderma (systemic sclerosis) should consult a doctor before using linseed. Although a gradual introduction of fibre in the diet may improve bowel symptoms in some cases, there have been several reports of people with scleroderma developing severe constipation and even bowel obstruction requiring hospitalisation after fibre supplementation.35

Animal research suggests that large amounts of linseed or lignans consumed during pregnancy might adversely affect the development of the reproductive system.36 No studies have attempted to investigate whether this could be a problem in humans.

Allergic reactions to linseed have occasionally been reported, but are considered very uncommon.37 38

At the time of writing, there were no well-known drug interactions with linseed oil.

References

1. Nordstrom DC, Honkanen VE, Nasu Y, et al. Alpha-linolenic acid in the treatment of rheumatoid arthritis. A double-blind, placebo-controlled and randomized study: flaxseed vs. safflower seed. Rheumatol Int 1995;14:231-4.

2. De Lorgeril M, Renaud S, Maelle N, et al. Mediterranean alpha-linolenic acid-rich diet in secondary prevention of coronary heart disease. Lancet 1994;343:1454-9.

3. Rice RD. Mediterranean diet. Lancet 1994;344;893-4 [letter].

4. Kelley DS, Nelson GJ, Love JE, et al. Dietary a-linolenic acid alters tissue fatty acid composition, but not blood lipids, lipoproteins or coagulation status in humans. Lipids 1993;28:533-7.

5. Abbey M, Clifton P, Kestin M, et al. Effect of fish oil on lipoproteins, lecithin: cholesterol acyltransferase, and lipid transfer protein activity in humans. Arterioscler 1990;10:85-94.

6. Wensing AGCL, Mensink RP, Hornstra G. Effects of dietary n-3 polyunsaturated fatty acids from plant and marine origin on platelet aggregation in healthy elderly subjects. Br J Nutr 1999;82:183-91.

7. Chan JK, Bruce VM, McDonald BE. Dietary a-linolenic acid is as effective as oleic acid and linoleic acid in lowering blood cholesterol in normolipidemic men. Am J Clin Nutr 1991;53:1230-4.

8. Singer P, Jaeger W, Berger I, et al. Effects of dietary oleic, linoleic and a-linolenic acids on blood pressure, serum lipids, lipoproteins and the formation of eicosanoid precursors in patients with mild essential hypertension. J Human Hypertension 1990;4:227-33.

9. Thompson LU, Rickard SE, Cheung F, et al. Variability in anticancer lignan levels in flaxseed. Nutr Cancer 1997;27:26–30.

10. Kilkkinen A, Stumpf K, Pietinen P, et al. Determinants of serum enterolactone concentration. Am J Clin Nutr 2001;73:1094–100.

11. Thompson, LU, Robb, P, Serraino, M, Cheung, F. Mammalian lignan production from various foods. Nutr Cancer 1991;16:43–52.

12. Setchell, KD, Lawson, AM, Mitchell, FL, et al. Lignans in man and in animal species. Nature 1980;287:740–2.

13. Borriello SP, Setchell KD, Axelson M, Lawson AM. Production and metabolism of lignans by the human faecal flora. J Appl Bacteriol 1985;58:37–43.

14. Harper A, Kerr DJ, Gescher A, Chipman JK. Antioxidant effects of isoflavonoids and lignans, and protection against DNA oxidation. Free Radic Res 1999;31:149–60.

15. Adlercreutz H, Hockerstedt K, Bannwart C, et al. Effect of dietary components, including lignans and phytoestrogens on enterohepatic circulation and liver metabolism of estrogens and on sex hormone binding globulin (SHBG). J Steroid Biochem 1987;27:1135–44.

16. Orcheson LJ, Rickard SE, Seidl MM, Thompson LU. Flaxseed and its mammalian lignan precursor cause a lengthening or cessation of estrous cycling in rats. Cancer Lett 1998;125:69–76.

17. Kuiper GG, Lemmen JG, Carlsson B, et al. Interaction of estrogenic chemicals and phytoestrogens with estrogen receptor beta. Endocrinology 1998;139:4252–63.

18. Sanders TAB, Roshanai F. The influence of different types of omega 3 polyunsaturated fatty acids on blood lipids and platelet function in healthy volunteers. Clin Sci 1983;64:91.

19. Mantzioris E, James MJ, Gibson RA, Cleland LG. Dietary substitution with alpha-linolenic acid-rich vegetable oil increases eicosapentaenoic acid concentrations in tissues. Am J Clin Nutr 1994;59:1304–49.

20. Indu M, Ghafoorunissa. n-3 fatty acids in Indian diets: comparison of the effects of precursor (alpha-linolenic acid) vs product (long-chain n-3 polyunsaturated fatty acids). Nutr Res 1992;12:569–82.

21. Chajes V, Sattler W, Stranzl A, Kostner GM. Influence of n-3 fatty acids on the growth of human breast cancer cells in vitro: relationship to peroxides and vitamin E. Breast Cancer Res Treat 1995;34:199–212.

22. Munõz SF, Silva RA, Lamarque A, et al. Protective capability of dietary Zizyphus mistol seed oil, rich in 18:3, n-3, on the development of two murine mammary gland adenocarcinomas with high or low metastatic potential. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 1995;53:135–8.

23. Thompson LU, Rickard SE, Orcheson LJ, Seidl MM. Flaxseed and its lignan and oil components reduce mammary tumor growth at a late stage of carcinogenesis. Carcinogenesis 1996;17:1373–6.

24. Fritsche KL, Johnston PV. Effect of dietary alpha-linolenic acid on growth, metastasis, fatty acid profile and prostaglandin production of two murine mammary adenocarcinomas. J Nutr 1990;120:1601–9.

25. Cave WT Jr. Dietary n-3 (omega-3) polyunsaturated fatty acid effects on animal tumorigenesis. FASEB J 1991;5:2160–6 [review].

26. Braden LM, Carroll KK. Dietary polyunsaturated fat in relation to mammary carcinogenesis in rats. Lipids 1986;21:285–8.

27. De Stefani E, Deneo-Pellegrini H, Mendilaharsu M, Ronco A. Essential fatty acids and breast cancer; a case-control study in Uruguay. Int J Cancer 1998;76:491–4.

28. Bougnoix P. Alpha-linolenic acid content of adipose breast tissue: a host determinant of the risk of early metastasis in breast cancer. Br J Cancer 1994;70:330–40.

29. Pandalai PK, Pilat MJ, Yamazaki K, et al. The effects of omega-3 and omega-6 fatty acids on in vitro prostate cancer growth. Anticancer Res 1996;16:815–20.

30. Giovannucci E, Rimm EB, Colditz GA, et al. A prospective study of dietary fat and risk of prostate cancer. J Natl Cancer Inst 1993;85:1571–9.

31. Harvei S, Bjerve KS, Tretli S, et al. Prediagnostic level of fatty acids in serum phospholipids: omega-3 and omega-6 fatty acids and the risk of prostate cancer. Int J Cancer 1997;71:545–51.

32. Gann PH, Hennekens CH, Sacks FM, et al. Prospective study of plasma fatty acids and risk of prostate cancer. J Natl Cancer Inst 1994;86:281–6.

33. Schuurman AG, van den Brandt PA, Dorant E, et al. Association of energy and fat intake with prostate carcinoma risk: results from the Netherlands Cohort Study. Cancer 1999;86:1019–27.

34. Shields PG, Xu GX, Blot WJ, et al. Mutagens from heated Chinese and U.S. cooking oils. J Natl Cancer Inst 1995;87:836–41.

35. Gough A, Sheeran T, Bacon P, Emery P. Dietary advice in systemic sclerosis: the dangers of a high fibre diet. Ann Rheum Dis 1998;57:641–2.

36. Tou JC, Chen J, Thompson LU. Flaxseed and its lignan precursor, secoisolariciresinol diglycoside, affect pregnancy outcome and reproductive development in rats. J Nutr 1998;128:1861–8.

37. Alonso L, Marcos ML, Blanco JG, et al. Anaphylaxis caused by linseed (flaxseed) intake. J Allergy Clin Immunol 1996;98:469–70.

38. Leon F, Rodriguez M, Cuevas M. Anaphylaxis to Linum. Allergol Immunopathol (Madr) 2003;31:47–9.

../Images/LogoCpyrt.gif

Copyright © 2004 Healthnotes, Inc. All rights reserved. www.healthnotes.com

Learn more about Healthnotes, the company.

Learn more about the authors of Healthnotes.

The information presented in Healthnotes is for informational purposes only. It is based on scientific studies (human, animal, or in vitro), clinical experience, or traditional usage as cited in each article. The results reported may not necessarily occur in all individuals. For many of the conditions discussed, treatment with prescription or over-the-counter medication is also available. Consult your doctor, practitioner, and/or pharmacist for any health problem and before using any supplements or before making any changes in prescribed medications. Information expires December 2005.

Källa: http://www.gnc.co.uk/VF/HealthNotes/HN_live_uk/Supp/Flaxseed.htm

Posted in Engelska, Forskning | Leave a comment

Protein per krona (Billigaste proteinkälla)

PPK PPKi Namn Märke Butik Pris per förpackning Pris per kilo Protein per 100g Protein per kilo
32 1143 Vetemjöl, 2 kg Willys 6.25 kr 3.125 kr 10 g 100 g
20.9 746 Vetemjöl, 5 kg Willys Willys 23.90 kr 4.78 kr 10 g 100 g
19.7 704 Havregryn ICA ICA 9.90 kr 6.60 kr 13 g 130 g
19 679 Vetemjöl, 2 kg Kungsörnen Willys 10.50 kr 5.25 kr 10 g 100 g
17.6 629 Gula ärtor, 1 kg Go Green Willys 12.50 kr 12.50 kr 22 g 220 g
15.6 557 Sojabönor, 500 g (torkade, precis som alla Risentas bönor/linser/ärtor) Risenta ICA 10.90 kr 21.80 kr 34 g 340 g
15.1 539 Havregryn, 1.5 kg ICA 12.90 kr 8.60 kr 13 g 130 g
14.8 529 Gula ärtor, 1 kg Go Green ICA 14.90 kr 14.90 kr 22 g 220 g
12.6 451 Spagetti, 3 kg Miramonti Willys 24.95 kr 8.31 kr 10.5 g 105 g
12.1 432 Sojabönor (torkade), 500 g COOP 14 kr 28 kr 34 g 340 g
10.9 389 Linser Euroshopper ICA 19.90 kr 22 kr 24 g 240 g
9.3 332 Gröna linser Risenta ICA 12.90 kr 25.80 kr 24 g 240 g
8.9 318 Vasslekoncentrat, 20 kg FX Gymvaruhuset 1795 kr 89.75 kr 80 g 800 g
8.4 300 Durumvetemjöl, 1.5 kg Finax Willys 24.9 kr 16.6 kr 14 g 140 g
8 286 Sojabönor, rostade & saltade Go Green ICA 6.90 kr 46 kr 37 g 370 g
7.4 264 Små vita bönor, 500 g Risenta ICA 14.90 kr 29.80 kr 22 g 220 g
7.2 257 Whey FX, 20-pack FX Gymvaruhuset 1649 kr 109.93 kr 79 g 790 g
7.2 257 Whey 100%, 12 kg Body Science MM Sports 1319 kr 109.9 kr 79 g 790 g
6.7 239 Whey FX, 10-pack FX Gymvaruhuset 899 kr 119.87 kr 80 g 800 g
6.7 239 Black eye bönor Risenta ICA 17.90 kr 35.80 kr 24 g 240 g
6.7 239 Röda linser, 500 g Risenta 17.90 kr 35.80 kr 24 g 240 g
6.6 236 Sojaprotein 73% Naturell Bodystore 98 kr 98 kr 65 g 650 g
6.6 236 Musli (Russin och nötter), 1 kg Eldorado Willys 16.75 kr 16.75 kr 11 g 110 g
6.5 232 Svarta bönor Risenta ICA 16.90 kr 33.80 kr 22 g 220 g
6.3 225 Hårdost (Gouda), 28% Klöver (Arla) LIDL 39.90 kr 39.90 kr 25 g 250 g
6.1 218 Isolate FX, 750 g FX Gymvaruhuset 750 kr 145 kr 89 g 890 g
6.1 218 Kikärtor, 500 g Risenta ICA 16.90 kr 33.80 kr 20.5 g 205 g
6.1 218 Kidneybönor, 500 g Risenta ICA 17.90 kr 35.80 kr 22 g 220 g
6 214 Fläsksvålar Lykke ICA 19.90 kr 100 kr 60 g 600 g
5.9 211 Whey-80, 16 kg Star Nutrition Gymgrossisten 2059 kr 129 kr 76 g 760 g
5.9 211 Spagetti, 1 kg Zeta 27.90 kr 16.5 g 165 g
5.7 203 Lättmjölk, 1 liter (1 kg) Milbona LIDL 5.99 kr 5.99 kr 3.4 g 34 g
5.6 200 Whey-80, 8 kg Star Nutrition Gymgrossisten 1079 kr 135 kr 76 g 760 g
5.3 189 Whey 100%, 1kg Body Science MM Sports 149 kr 149 kr 79 g 790 g
5.3 189 Knäckebröd Husman, 520 g Wasa ICA 17 kr 9 g 90 g
5.1 182 Whey-80, 4 kg Star Nutrition Gymgrossisten 599 kr 150 kr 76 g 760 g
5 179 Kvarg, 500 g Milbona LIDL 11.99 kr 23.98 kr 12 g 120 g
5 179 Ärtor med fläsk Felix ICA 7.50 kr 15 kr 7.5 g 75 g
5 179 Fullkornspasta, 600 g Kungsörnen ICA 17 kr 28 kr 14 g 140 g
4.9 174 Ägg (24-pack), 1.44 kg LIDL 35.50 kr 24.65 kr 12 g 120 g
4.8 173 Blodpudding, 425 g Lithells LIDL 7.90 kr 18.58 kr 9 g 90 g
4.8 171 Whey-80, 1 kg Star Nutrition Gymgrossisten 159 kr 159 kr 76 g 760 g
4.6 164 Standard mjölk, 1 liter (1 kg) Skånemejerier ICA 7.6 kr 7.6 kr 3.5 g 35 g
4.5 161 Standard mjölk, 1 liter (1 kg) Norrmejerier ICA 7.5 kr 7.5 kr 3.4 g 34 g
4.3 154 Ärtsoppa Eldorado Willys 7 kr 14 kr 6 g 60 g
4.3 154 Lättmjölk, 1 liter (1 kg) Arla COOP 7.90 kr 7.90 kr 3.4 g 34 g
4.3 154 Tonfisk (finfördelad i olja) Euroshopper ICA 5.90 kr 42.1 kr 18 g 180 g
4.2 150 Minimjölk, 1 liter (1 kg) Arla COOP 8.10 kr 8.10 kr 3.4 g 34 g
4.2 150 Complete Protein 3 Fairing Gymgrossisten 209.80 kr 89 g 890 g
3.9 139 Standardmjölk, 1 liter (1 kg) Arla COOP 8.36 kr 8.36 kr 3.3 g 33 g
3.9 139 Whey-100, 8 kg Star Nutrition Gymgrossisten 1779 kr 222 kr 86 g 860 g
3.7 131 Ägg (12-pack), 720 g LIDL 23..49 kr 32.62 kr 12 g 120 g
3.5 125 Cottage Cheese, 200 g Linessa LIDL 7.49 kr 37.45 kr 13 g 130 g
3.4 123 Whey-100, 4 kg Star Nutrition Gymgrossisten 989 kr 250 kr 86 g 860 g
3.4 121 Ost, Herrgård mild 28%, ca 600 g Arla ICA 79 kr 27 g 270 g
3.3 118 Köttbullar, 1 kg ICA 40 kr 13 g 130 g
3.2 114 Alaska Pollock filéer Eldorado Willys 20 kr 50 kr 16 g 160 g
3.2 114 Whey-100, 1 kg Star Nutrition Gymgrossisten 269 kr 269 kr 86 g 860 g
3.2 113 Mozarella light, 125 g LIDL 7.90 kr 63.20 kr 20 g 200 g
2.9 104 Köttfärs nötfärs (max 10% fett), 400 g ICA 70 kr 20 g 200 g
2.8 100 Harmoni fullkornsråg, 630 g Fazer COOP 24.90 kr 39.52 kr 11 g 110 g
2.8 100 Kycklingfilé (fryst), 1 kg Kronfågel ICA 90 kr 25 g 250 g
2.7 96 100% Soya protein Proteinfabrikken MM Sports 299 kr 299 kr 80 g 800 g
2.7 96 Kvarg, 250 g Arla ICA 12 kr 48 kr 13 g 130 g
2.6 93 Färsk fettuccine (färsk pasta), 250 g ICA 10.50 kr 42 kr 11 g 110 g
2.5 89 Keso mini naturell, 500 g Arla ICA 22 kr 44 kr 11 g 110 g
2.5 89 Tonfisk, 200 g (150 g tonfisk) ICA 15 kr 100 kr 25 g 250 g
2.4 86 Keso naturell, 500 g Arla COOP 25.50 kr 51 kr 12 g 120 g
2.4 86 Keso naturell, 250 g Arla COOP 14.50 kr 50 kr 12 g 120 g
2.4 86 Ris Frebaco ICA 19.90 kr 33.17 kr 8 g 80 g
2.4 86 Kassler (i bit) ICA 85 kr 20 g 200 g
2.3 82 Hot dogs, 500 g Hemköp Hemköp 15.50 kr 31 kr 7 g 70 g
2.3 82 Esapro Eiselt Gymvaruhuset 289 kr 385 kr 89 g 890 g
2.3 82 Potatis, 1 kg ICA 8 kr 2 g 18 g
2.1 75 Keso mini naturell, 500 g Arla COOP 26.50 kr 53 kr 11 g 110 g
2.1 75 100% Whey Protein Fuel, 2.2 kg Twinlab Gymgrossisten 799 kr 363 kr 76 g 760 g
2 71 Pro Fx, 10-pack FX Gymvaruhuset 899 kr 120 kr 23.9 g 239 g
1.9 68 Sejfilé (frysta block), 400 g Findus ICA 32.90 kr 82.25 kr 16 g 160 g
1.8 64 Keso mini naturell, 250 g Arla COOP 15.50 kr 62 kr 11 g 110 g
1.8 64 Tunnbröd Sviktat Fullkorn, 315 g Fazer ICA 56.80 kr 10 g 100 g
1.8 64 Essential Amino Rush, 500 g Fairing Gymgrossisten 269 kr 538 kr 96 g 960 g
1.6 57 Ostkaka Frödinge Hemköp 18.90 kr 63.00 kr 10 g g 100 g
1.6 57 Korvbröd, 16-pack Hemköp Hemköp 17.95 kr 40 kr 6.5 g 65 g
1.6 57 Hokifilé (frysta block), 400 g Findus ICA 38.90 kr 97.25 kr 16 g 160 g
1.6 57 Makrillfilé i tomatsås (konserv) 3x125g ICA ICA 30.90 kr 82.40 kr 13 g 130 g
1.3 46 Laxfilé (fryst, 4x140g, norsk odlad) ICA ICA 79 kr 141.07 kr 18 g 180 g
1.3 46 Rökt skinka (tunna skivor), 150 g Scan 22 kr 146 kr 19 g 190 g
1.2 43 Broccoli ICA 30.90 kr 38.63 kr 4.6 g 46 g
1.1 39 Gainomax, 250 ml Gainomax COOP 17.49 kr 69.96 kr 8 g 80 g
0.2 7 Daim Marabou Statoil 12 kr 210.5 kr 3.9 g 39 g
0.1 4 Milda mat extra (4% fett), 250 ml Milda COOP 21 kr 84 kr 1 g 10 g

Källa: http://www.proteinperkrona.se

Posted in Kost | Leave a comment

Guacamole recept

 • 2 avokado
 • 1 pressade vitlöksklyfta
 • 1 msk limesaft
 • 1 dl crème fraiche
 • 3 krm salt
 • ½ tsk cayennepeppar
 • ½ hackad tomat
Posted in Recept | Leave a comment

Kolhydrattabell

Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas rev 2008-10-07.

Livsmedel Vikt Protein Kolhydrat Fett
(g) (g) (g) (g)
Abborre 100 19,8 0,0 0,6
A-fil 3% fett 100 3,4 4,8 3,0
Alfalfagroddar 100 4,0 0,9 0,7
All-Bran FiberBar Naturell 100 6,9 49,9 20,8
Ananas 100 0,4 11,7 0,4
Ananas- och citronfromage 100 2,9 19,4 10,6
Andbröst 100 19,9 0,0 4,3
Ansjovis skarpsill inlagd 100 12,5 11,8 13,1
Apelsin 100 0,8 10,8 0,1
Apelsinjuice färskpressad 100 0,7 10,6 0,2
Apelsinmarmelad 100 0,2 56,9 0,0
Apelsinsallad 100 0,8 12,8 0,1
Aprikos 100 1,4 9,3 0,4
Aprikoser torkade 100 3,6 49,9 0,5
Arraksboll 100 5,8 59,3 21,6
Aubergine 100 1,1 3,7 0,1
Avokado 100 2,0 4,4 15,3
Bacon gris 100 13,4 0,0 32,8
Bakpulver 100 0,1 42,4 0,0
Banan 100 1,0 22,0 0,5
Banan torkad 100 3,9 80,8 1,8
Basilika färsk 100 2,5 0,4 0,6
Basmatiris kokt 100 3,1 25,5 0,3
Basmatiris okokt 100 9,2 76,7 1,0
Béarnaisesås 100 2,6 1,4 46,9
Biff à la Lindström stekt fryst 100 12,8 5,8 12,7
Biff m bambuskott restaurang 100 8,2 2,4 5,8
Biff ryggbiff nöt 100 21,8 0,0 3,9
Biff Stroganoff nötkött 100 17,4 3,3 10,4
Björnbär 100 0,7 6,5 0,4
Blod gris 100 16,6 0,4 0,4
Blod nöt 100 16,4 0,0 0,4
Blodpalt 100 8,6 21,9 4,2
Blodpudding 8% fett stekt 100 13,0 18,8 9,8
Blomkål 100 1,6 3,9 0,2
Blåbär 100 0,7 9,1 0,8
Blåbärssoppa 100 0,2 8,6 0,2
Blåbärssylt 100 0,2 34,9 0,3
Bläckfisk 100 16,4 0,0 0,9
Bogfläsk stekt gris 100 26,7 0,0 10,1
Bondbönor 100 5,6 7,5 0,6
Bordsmargarin Bregott 75% 100 0,5 5,5 75,0
Bordsmargarin Bregott 60% 100 1,0 2,0 60,0
Bordsmargarin Milda 70% 100 0,3 0,4 70,0
Bostongurka 100 1,0 16,6 0,4
Bovete hela el krossade korn 100 11,1 65,3 2,0
Brieost vitmögelost 28% fett 100 19,8 0,5 28,0
Broccoli 100 3,5 3,1 0,3
Brun farin 100 0,0 95,5 0,0
Bruna bönor kokta 100 8,5 23,2 0,6
Brunkål 100 2,2 8,4 0,2
Brylépudding 100 5,3 21,0 4,4
Brysselkål 100 3,4 4,7 0,3
Brännvin renat el vodka 40 vol 100 0,0 0,0 0,0
Bröstmjölk humanmjölk 4,6% fett 100 1,3 7,2 4,6
Bulgur 100 12,3 68,2 1,3
Böckling filé 100 19,0 0,0 20,8
Camembert vitmögelost 23% fett 100 21,5 0,0 22,5
Carbonara 100 29,1 1,4 25,8
Cashewnötter 100 15,3 25,9 46,5
Champinjoner 100 2,5 2,9 0,2
Champinjonstuvning 100 3,8 8,6 8,0
Cherimoya 100 1,3 21,1 0,4
Chili con carne 100 8,1 7,9 4,9
Chilipeppar färsk 100 2,0 9,2 0,2
Chilisås söt 100 1,3 26,6 0,4
Chips light 25% fett 100 4,1 63,0 24,3
Choklad o chokladpraliner 100 7,4 53,7 33,7
Choklad u tillsatt socker 100 10,0 46,9 39,0
Chokladboll 100 4,4 49,6 31,2
Chokladdryck mjölk 100 3,5 10,4 3,1
Chokladmousse 100 3,5 24,4 30,8
Chorizo korv stekt 100 14,3 4,1 23,8
Cider 1 vol. % 100 0,0 10,1 0,0
Cola light 100 0,1 0,1 0,0
Cola light 100 0,1 0,1 0,0
Coladryck 100 0,0 10,5 0,0
Couscous 100 12,8 72,4 0,6
Crème fraiche 34% fett 100 2,3 3,3 34,0
Cumberlandsås 100 0,6 45,1 0,3
Currysås 100 1,0 3,5 8,1
Dadlar torkade 100 2,0 68,0 0,4
Dansk sjömansbiff 100 7,3 14,5 4,4
Delikatessyoghurt 7 % fett 100 2,5 14,0 7,0
Digestivekex 100 6,4 66,1 19,8
Dill 100 3,7 7,4 0,8
Dopp i grytan 100 3,2 17,7 0,9
Dressing ca 25% fett 100 0,5 9,7 25,0
Dressing fettfri 0% fett 100 1,6 13,1 0,0
Dressing majonnäs ca 60% fett 100 1,0 9,5 59,9
Dressing olja ca 25% fett 100 1,9 15,0 26,6
Druvjuice konserv drickf 100 0,6 14,6 0,0
Druvsocker 100 0,0 91,1 0,0
Drömrulltårta 100 6,1 53,2 16,5
Duva m skinn 100 18,5 0,0 24,0
Döner kebab 100 10,8 16,8 6,3
Enchilada 100 6,7 11,7 10,2
Entrecôte nöt 100 19,9 0,0 9,5
Falafel, kikärtskroketter 100 7,3 24,2 11,2
Falukorv 23% fett 100 9,9 3,7 23,0
Fasan 100 23,5 0,0 3,6
Fattiga riddare 100 7,4 32,1 5,9
Fefferoni inlagd konserv 100 0,7 1,7 0,1
Fetaost 25% fett 100 17,5 1,8 24,7
Fiberhavregryn ångprep 100 13,2 52,0 6,7
Fikon 100 0,8 11,7 0,3
Fikon torkade 100 3,6 57,9 1,2
Filmjölk 3% fett 100 3,4 4,8 3,0
Filodeg plattor 100 8,0 57,9 1,9
Fisk rökt 100 21,1 0,0 16,5
Fiskbullar frysta 100 7,8 6,2 2,4
Fiskburgare Mac Donalds 100 12,4 27,3 13,1
Fiskgratäng m potatismos 100 8,8 8,7 3,1
Fiskgryta 100 13,1 2,7 4,2
Fiskpaj 100 11,0 15,8 16,6
Fiskpanetter fiskpinnar stekta 100 13,0 14,4 13,9
Fiskpinnar råa frysta 100 12,9 14,2 9,0
Fisksås pulver 100 2,7 7,8 7,6
Flankstek nöt rå 100 22,0 0,0 5,1
Flundra 100 18,3 0,0 2,2
Flygande Jakob Kyckling 100 14,8 5,3 15,3
Fläderbär 100 0,7 11,4 0,5
Fläskben gris 100 17,7 0,0 13,7
Fläskfilé gris 100 20,6 0,0 2,6
Fläskfärs gris 8% fett 100 18,0 0,0 8,0
Fläskkarré gris 100 17,8 0,0 11,2
Fläskpannkaka 100 9,6 17,8 13,6
Fransk äppelkaka 100 0,6 15,7 1,6
Friterad banan 100 3,2 35,3 5,3
Friterad fisk 100 15,1 10,1 5,4
Friterad kyckling 100 22,5 5,8 21,9
Friterade räkor 100 10,6 27,8 14,8
Frukostflingor Corn flakes majs 100 8,0 82,5 0,9
Frukostflingor Kalaspuffar 100 5,7 86,4 1,5
Frukostflingor Frosties 100 5,3 87,5 0,9
Frukostflingor berik Special K 100 14,6 75,1 1,7
Frukostflingor müsli Bär 100 8,6 68,9 3,5
Frukostkorv 23% fett 100 9,9 3,2 23,0
Frukt torkad 100 3,3 56,8 0,5
Fruktdryck m kolsyra 100 0,0 9,9 0,0
Fruktsocker 100 0,0 91,7 0,0
Fruktyoghurt 2,5% fett 100 3,3 15,0 2,5
Fullkornsskorpor osötade 100 12,9 64,1 6,2
Fänkål 100 2,8 1,8 0,4
Färsk jäst 100 12,1 14,1 0,4
Färskost 27% fett Philadelphia 100 6,1 2,4 27,3
Färskpotatis kokt u salt 100 1,6 16,4 0,1
Gammaldags mjölk 4,2 % fett 100 3,4 4,8 4,1
Gelékonfekt 100 7,3 79,4 0,0
Getost chèvre vitmögelost 100 20,6 1,4 29,0
Gin 40 vol. % 100 0,0 0,0 0,0
Glass m chokladkex GB Sandwich 100 4,7 37,4 10,4
Glass parfait 100 2,2 14,8 18,9
Glasstrut Daim 100 3,7 35,1 20,8
Grahamsbröd m mjölk 100 8,9 46,1 5,2
Grahamsgröt 100 2,0 12,4 0,5
Grahamsmjöl vete 100 10,0 60,7 2,5
Granatäpple 100 0,7 7,0 0,6
Grapefrukt 100 0,7 7,0 0,1
Grapefruktjuice färskpressad 100 0,5 8,8 0,1
Gravad lax 100 21,2 2,7 9,2
Gravlaxsås 100 1,6 13,1 56,0
Grekisk sallad 100 3,2 3,2 7,7
Grillad kyckling m skinn 100 24,5 0,0 10,8
Grillkorv 15% fett 100 11,0 9,2 15,0
Grillsås 100 1,5 8,0 6,9
Grovt vetemjöl berik 100 10,0 67,0 2,5
Gräddfil 12% fett 100 3,1 4,4 12,0
Gräddglass ca 15% fett 100 3,7 19,6 14,5
Gräslök 100 2,8 1,7 0,6
Gröna bönor 100 1,8 3,5 0,1
Gröna el gula ärter torkade 100 21,5 49,2 1,0
Grönkål 100 3,3 5,7 0,7
Grönsaksblandning 100 3,3 11,1 0,5
Grönsakssoppa klar 100 0,9 3,9 0,2
Gröt ospec. 100 3,0 10,9 2,1
Gurka 100 0,8 2,1 0,1
Gås 100 23,0 0,0 7,1
Gädda 100 20,3 0,0 0,2
Gös 100 20,2 0,0 0,2
Hallon 100 1,2 4,1 0,6
Hallonsylt 100 0,4 43,6 0,2
Hamburgare blandfärs stekt 100 24,9 0,0 17,2
Hargryta 100 15,9 2,9 4,3
Harkött hare 100 21,5 0,0 3,1
Hasselnötter 100 13,0 9,4 62,6
Havredryck drickf Oatly 100 1,1 5,8 1,6
Havregrynsgröt 100 2,4 10,6 1,3
Havrekli 100 19,0 45,0 7,0
Havskräfta 100 24,0 0,0 0,9
Havssalt 100 0,0 0,0 0,0
Hirs hela el krossade korn 100 10,5 68,4 2,9
Hjort ryggbiff svensk 100 22,6 0,0 1,2
Hjortron 100 1,3 7,0 0,9
Hjortronsylt 100 0,5 42,0 0,3
Hollandaisesås 100 3,3 0,6 62,5
Honungsmelon 100 0,5 7,9 0,1
HP-sås 100 1,1 25,2 0,0
Hushållssylta 100 11,9 0,3 10,6
Huvudsallat 100 1,4 1,1 0,2
Hälleflundra 100 18,7 0,0 4,8
Hästkött 100 19,0 0,0 10,0
Högrev nöt 100 18,6 0,0 13,0
Höns 100 21,0 0,0 6,3
Hönsbuljong ätf 100 0,3 0,2 0,3
Innanlår nöt 100 21,7 0,0 2,4
Irish coffee 100 0,3 4,6 5,2
Isbergssallat 100 0,8 2,0 0,1
Isglass 100 0,1 23,3 0,0
Ister gris 100 0,0 0,0 100,0
Isterband 15% fett 100 11,0 11,6 17,0
Janssons frestelse 100 4,3 13,4 5,8
Jasminris kokt 100 2,5 25,6 0,2
Jordgubbar 100 0,5 8,3 0,2
Jordgubbssylt 100 0,3 41,1 0,1
Jordnötssmör 100 22,6 14,3 51,0
Jordnötter torkade 100 25,7 8,2 49,0
Jordärtskocka 100 2,0 12,9 0,0
Kabanoss korv stekt 100 18,4 1,2 33,0
Kaffe bryggt 100 0,1 0,4 0,0
Kaffegrädde 12% fett 100 3,1 4,4 12,0
Kakaopulver 20-22% fett 100 23,5 10,6 21,5
Kalkon 100 22,0 0,0 2,9
Kalops 100 13,2 2,2 10,9
Kalvbog 100 19,9 0,0 2,8
Kalvfilé 100 20,0 0,0 2,7
Kaninkött 100 22,0 0,0 4,0
Kantareller 100 1,5 2,7 0,5
Kantarellstuvning 100 4,0 9,4 12,4
Kastanjer 100 2,4 39,0 2,2
Katrinplommon 32,5 % vatten 100 2,6 53,9 0,5
Katrinplommondryck drickf 100 0,6 15,5 0,0
Kaviar orökt 100 15,3 23,6 3,3
Kebabpizza 100 8,1 17,2 9,8
Kefir 3% fett 100 3,4 4,8 3,0
Keso färskost 4% fett 100 12,0 2,1 4,0
Ketchup tomat 100 1,5 23,7 0,5
Kex Ballerina 100 6,1 67,0 20,7
Kex Marie 100 6,6 74,7 12,8
Kex och kola överdragen 100 5,2 66,1 21,2
Kex Singoalla 100 4,0 70,9 18,9
Kikärter torkade 100 20,5 51,0 4,8
Kiwi 100 0,9 10,2 0,4
Kokosfett 100 0,0 0,0 100,0
Kokosmjölk 100 2,3 3,5 24,0
Kolasås 100 2,1 30,9 23,4
Kolja 100 18,4 0,0 0,6
Kornmjöl fullkorn 100 9,2 64,7 3,0
Korv ca 15% fett 100 9,5 5,7 14,4
Korv Stroganoff fryst 100 6,1 5,9 9,3
Krabba kokt 100 17,3 0,0 1,9
Kranvatten 100 0,0 0,0 0,0
Kronärtskocka 100 2,7 7,3 0,2
Kroppakakor 100 5,4 19,3 7,2
Kroppkakor 100 5,7 22,8 5,7
Krusbär 100 0,8 5,7 0,6
Kräfta 100 14,6 0,0 0,5
Kräm bär o el frukt ospec. 100 0,2 15,8 0,1
Kummel 100 16,5 0,0 0,4
Kyckling 100 21,5 0,0 3,1
Kycklingkorv svensk 9% fett 100 11,5 6,5 9,1
Kåldolmar råa frysta u sås 100 5,0 5,2 5,0
Kåldolmar stekta 100 7,2 8,6 6,6
Kålpudding 100 6,3 6,1 4,2
Kålrot 100 0,8 6,4 0,1
Köttbuljong ätf 100 0,4 1,2 0,2
Köttbullar råa frysta 100 13,4 6,5 14,9
Köttsoppa nötkött 100 5,5 1,5 3,3
Lake 100 16,5 0,0 0,5
Lammkotlett 100 18,3 0,0 12,1
Lammstek 100 24,1 0,0 7,2
Lasagne 100 5,3 14,4 4,1
Lax 100 18,4 0,0 12,0
Lax stekt 100 22,8 0,0 14,9
Laxpaté 100 13,1 0,9 18,1
Leverpalt 100 9,9 22,8 9,9
Leverpastej bredbar 3-3,5% fett 100 10,6 12,9 3,6
Lime 100 0,7 10,3 0,2
Lingon 100 0,7 11,0 0,5
Lingonsylt 100 0,2 38,3 0,2
Linser torkade 100 24,0 48,5 1,0
Linsgroddar 100 9,0 19,1 0,6
Ljus sirap 100 0,0 79,6 0,0
Lutfisk fryst 100 6,3 0,0 0,3
Läsk m kolsyra 100 0,0 8,9 0,0
Lättmargarin Becel 35% 100 1,7 0,0 35,0
Lättmargarin Lätt&lagom 100 7,5 1,0 40,0
Lättöl 2,3 vol. % 100 0,2 3,8 0,0
Lök gul fryst 100 1,5 4,1 0,0
Lök gul röd 100 1,2 6,0 0,1
Löksås 100 2,1 6,1 5,1
Majonnäs 80% fett 100 1,0 1,5 80,0
Majrova 100 1,1 6,0 0,3
Majskolv 100 3,9 22,1 1,6
Majsolja 100 0,0 0,0 100,0
Mandelbiskvier 100 11,5 53,5 23,8
Mandelkubb 100 6,1 61,3 13,6
Mango 100 0,5 15,0 0,3
Mannagryn 100 10,1 72,1 1,3
Mannagrynsgröt 100 4,0 10,4 2,9
Margarin Milda bakningsmargarin 100 0,1 0,3 80,0
Marulk 100 15,8 0,0 0,1
Maräng 100 1,9 95,3 0,0
Matjessill konserv 100 16,0 12,1 22,6
Matlagningsgrädde 15% fett 100 3,0 4,3 15,0
Matolja berik 100 0,0 0,0 100,0
Medvurst ca 23% fett kokt 100 9,9 4,1 22,5
Mellangrädde 27% fett 100 2,6 3,7 27,0
Mellanmjölk 1,5% fett 100 3,5 5,0 1,5
Mesost ca 30% fett berik 100 11,0 39,0 29,0
Messmör 5% fett berik 100 7,0 46,0 5,0
Mineralvatten 100 0,0 0,0 0,0
Minestronesoppa 100 2,3 5,6 0,6
Mjuk kaka sockerkaka 100 6,2 54,7 15,9
Mjölk 3% fett 100 3,4 4,8 3,0
Morotsjuice 100 0,7 6,3 0,4
Moussaka 100 8,5 5,3 6,2
Musslor 100 14,4 0,0 2,2
Mördeg gräddad 100 5,6 42,7 34,9
Mörk choklad <70% kakao 100 6,3 63,1 28,8
Mörk choklad, >70 % kakao 100 9,7 50,7 37,0
Nektarin 100 0,9 11,7 0,5
Njure nöt 100 15,8 0,9 5,1
Njurpalt 100 8,3 24,6 1,7
Nudelsoppa olika smaker kryddad 100 1,9 9,4 3,5
Nypon u frön torkade 100 3,7 68,4 1,4
Nypondryck berik 100 0,1 9,7 0,1
Nässelsoppa 100 1,4 1,9 2,1
Nässlor 100 5,9 3,0 0,7
Nätmelon 100 0,9 7,1 0,3
Nöt- och chokladkräm Nutella 100 5,8 56,9 29,6
Nötlever 100 20,0 4,4 3,1
Oliver gröna inlagda 100 1,4 1,6 12,7
Oliver svarta m olja konserv 100 2,2 4,8 36,0
Olivolja 100 0,0 0,0 100,0
Ost hårdost 28% fett 100 27,1 1,4 28,0
Ost- o skinkpaj 100 12,8 15,9 18,0
Ostbågar 100 9,8 44,0 30,0
Ostkaka 7% fett 100 10,0 17,0 7,0
Ostron 100 9,5 0,0 2,0
Ostsås 100 8,0 8,4 10,6
Oxbringa nöt 100 17,6 0,0 15,1
Oxfilé nöt 100 20,6 0,0 4,4
Oxtunga nöt 100 16,2 0,0 12,4
Paella 100 8,6 8,7 4,4
Palsternacka 100 1,6 11,0 0,6
Pannbiff blandfärs stekt 100 11,1 6,3 10,7
Pannkaka tunn fylld ospec. 100 11,0 13,5 9,5
Papaya 100 0,6 8,8 0,1
Paprika grön 100 0,8 3,3 0,1
Paprika gul 100 1,1 4,4 0,2
Paprika röd 100 1,1 5,2 0,2
Paranötter 100 14,3 3,4 66,5
Pasta 100 12,5 71,9 1,2
Pekannötter 100 7,8 8,8 68,0
Pepparkakor 100 5,3 72,9 15,9
Pepparrot 100 4,5 10,8 0,6
Persika 100 0,7 8,6 0,1
Persilja blad 100 2,2 4,4 0,3
Piggvar 100 16,7 0,0 1,7
Pistaschnötter 100 20,5 21,7 48,5
Pizza Capricciosa restaurang 100 11,0 25,0 13,4
Polkagrisar 100 0,0 98,1 0,0
Pommes frites 100 3,0 30,6 11,4
Potatis 100 1,8 16,1 0,1
Potatis kokt 100 1,8 16,4 0,1
Potatis kokt stekt 100 1,6 21,1 3,5
Potatismos pulver berik 100 8,2 68,2 4,3
Pumpa 100 1,0 4,4 0,1
Punschrulle 100 5,0 61,2 20,2
Purjolök 100 1,5 5,2 0,2
Pytt i panna fryst 100 6,4 13,9 7,9
Päron 100 0,4 11,0 0,1
Pölsa 100 14,0 7,2 11,3
Quorn svampprotein färs 100 13,7 5,0 2,1
Rabarber 100 0,9 2,7 0,2
Rabarberkräm 100 0,5 14,2 0,1
Rabarberpaj 100 2,6 29,6 11,5
Ratatouille 100 1,3 5,3 3,2
Renkött rökt 100 21,5 0,0 3,1
Renskav fryst 100 19,3 0,0 7,5
Rhode Island sås 100 1,8 5,6 38,5
Rimmad oxbringa nöt 100 17,6 0,0 15,1
Ripa stekt 100 23,5 0,0 2,0
Ris à la Malta 100 3,8 30,7 9,8
Ris långkornigt kokt 100 2,6 25,6 0,2
Risgrynsgröt 100 3,0 12,1 3,0
Risifrutti 6% fett 100 2,8 20,8 6,4
Rostad lök 100 6,4 35,0 48,5
Rostbiff nöt 100 21,2 0,0 3,6
Rotselleri 100 1,5 4,9 0,5
Russin 100 3,2 69,4 0,5
Rådjurskött 100 21,0 0,0 1,2
Rågbröd ca 6% fibrer 100 7,5 45,6 2,5
Rädisa 100 0,6 2,2 0,1
Räkor 100 18,1 0,0 0,8
Rättika 100 1,0 2,5 0,1
Rödbeta 100 1,3 8,5 0,1
Röding 100 17,8 0,0 9,4
Rödkål 100 1,4 3,7 0,3
Rödspätta 100 21,1 0,0 0,6
Rödvin 12 vol. % 100 0,0 0,8 0,0
Saffransbröd 100 6,9 48,2 8,8
Saft lättsockrad drickf 100 0,0 5,0 0,0
Saft röd drickf 100 0,0 12,1 0,0
Salami svensk ca 33% fett 100 15,0 1,0 32,5
Salladskål 100 1,3 2,7 0,1
Salt sill 100 19,0 0,0 19,0
Salta pinnar 100 10,5 68,2 6,3
Saltgurka u lag 100 0,9 1,4 0,2
Saltlakrits 100 3,0 94,2 0,0
Sardeller konserv 100 19,2 0,3 10,3
Sardiner i tomatsås konserv 100 20,5 0,6 14,8
Semla 100 7,1 36,9 17,6
Senap fransk 100 6,0 5,3 5,0
Senap svensk 100 5,7 20,2 6,4
Sesamolja 100 0,0 0,0 100,0
Sik 100 20,9 0,0 0,6
Sill 100 16,5 0,0 18,5
Sjömansbiff fryst 100 6,7 8,6 2,3
Skagenröra 100 12,0 2,4 15,7
Skumbilar Ahlgrens bilar 100 6,9 83,7 0,1
Skumgodis 100 2,0 80,4 0,0
Smör 80% fett 100 0,6 0,4 80,0
Smördeg fryst 100 5,0 31,8 27,5
Snabbkaffe drickf 100 0,1 0,4 0,0
Snabbkaffe pulver 100 19,5 42,6 1,7
Snabbris kokt 100 4,8 44,0 0,4
Sojadryck 100 2,5 9,1 1,5
Soltorkade tomater i olja 100 5,0 8,7 12,5
Sparris grön el vit 100 3,1 2,4 0,2
Spenat 100 1,9 0,7 0,5
Spettekaka 100 11,8 71,4 9,8
Squash 100 1,2 2,2 0,1
Surströmming 100 13,8 0,0 9,3
Sushi olika sorter 100 7,0 15,4 2,1
Sweet chili sås 100 0,8 37,2 2,9
Syltlök inlagd 100 0,9 18,7 0,1
Sötsur sås 100 0,2 23,3 0,0
Taco m köttfärsfyllning m.m. 100 8,5 17,8 12,7
Tacoskal 100 7,1 58,1 20,8
Tepulver 100 11,7 61,8 0,4
Tomat 100 0,9 3,7 0,1
Tomatpuré konc konserv 100 1,7 7,7 0,1
Tomatsås 100 1,3 3,8 4,4
Tonfisk i olja konserv 100 24,0 0,0 17,6
Tonfisk i vatten konserv 100 24,5 0,0 1,2
Tonfiskröra 100 9,2 3,4 13,5
Torrjäst 100 37,0 48,1 1,6
Torsk 100 17,0 0,0 0,7
Tortilla chips 100 6,7 57,1 26,5
Tranbär 100 0,4 8,9 0,2
Tuggummi 100 0,4 92,7 0,0
Tzatziki 100 2,2 3,9 4,3
Ugnspannkaka 100 8,0 22,2 7,5
Valnötter 100 14,3 13,0 62,0
Vaniljpudding 100 7,1 5,0 5,1
Varmkorv 15% fett 100 8,0 12,8 16,1
Vassle 100 0,8 5,1 0,1
Vattenmelon 100 0,6 7,5 0,0
Vaxbönor 100 1,8 4,7 0,1
Vetegroddar 100 27,5 31,4 9,4
Vetekli 100 16,6 30,4 5,0
Vetemjöl oberik 100 8,5 72,4 1,9
Vildris kokt 100 4,0 19,5 0,3
Vindruvor 100 0,7 15,7 0,6
Vinäger ättiksyra 7 % 100 0,4 7,0 0,0
Vispgrädde 40% fett 100 2,1 3,0 40,0
Vit choklad 100 6,0 52,4 39,3
Vita bönor i tomatsås 100 6,0 12,8 0,5
Vitlök 100 6,4 31,1 0,5
Vitt bröd 100 8,6 50,4 2,4
Vitt vin el rhenvin 10 vol. % 100 0,1 3,8 0,0
Våfflor frasvåfflor 100 4,9 29,3 19,6
Vårrulle värmd restaurang 100 6,6 18,7 23,8
Välling för barn fullkorn berik 100 2,4 8,2 2,4
Yoghurt naturell 3 % fett 100 3,4 4,8 3,0
Ytterlår nöt 100 21,3 0,0 2,8
Ål 100 14,6 0,0 33,0
Ädelost grönmögelost 30% fett 100 21,5 1,5 30,5
Ägg kokt 100 12,6 0,0 10,1
Ägg rått 100 12,6 0,0 10,1
Ägg stekt 100 12,6 0,0 18,1
Äggnudlar kokta m salt 100 5,3 25,8 1,6
Äggula 100 16,4 0,0 33,0
Äggvita 100 10,1 1,3 0,0
Älgfärs 100 22,6 0,0 1,6
Äppeldricka berik drickf 100 0,0 7,9 0,0
Äppelmos 100 0,2 56,9 0,0
Äppelpaj 100 2,3 28,4 11,9
Äpple m skal 100 0,3 12,4 0,1
Äpple u skal 100 0,2 14,6 0,1
Äpplen torkade 100 0,9 57,2 0,3
Ärter morötter kokta 100 3,2 9,3 0,3
Ärtpuré 100 5,2 8,9 1,7
Ättiksprit ättiksyra 12 % 100 0,0 12,0 0,0
Öl pilsner 3,5 vol. % 100 0,4 4,6 0,0
Öring 100 20,0 0,0 3,3
Örtsalt 100 7,6 21,7 1,7
Örtte drickf 100 0,0 0,3 0,0
Posted in Kost | Leave a comment

Jordnötssmör

Man brukar få höra att det är stor skillnad på jordnötssmör & jordnötssmör, att de amerikanska varianterna (skippy etc) innehåller fruktos och härdade fetter medan våra ekologiska svenska (kung markatta, fitnessgurun etc) är riktigt bra att äta!

Personligen älskar jag jordnötssmör och ville verkligen veta sanningen – kan jag skeda i mig med gott samvete? Svaret blev tyvärr nej.

Varför? Missförstå mig inte nu, nötter är grymt bra energikälla men jordnötter är tekniskt sätt inte ens en nöt utan en baljväxt och höjer därmed upp insulinet som baljväxter gör. Vi som tränar vill gärna få i oss så mycket protein som möjligt, men alla proteinkällor tas inte upp på samma sätt i kroppen, vissa inte alls. Jordnötter och sojaprodukter räknas som låkvalitativt protein.

Jordnötter innehåller lektiner och aflatoxiner. Lektiner är ett protein som också är ett gift (oftast), det är naturens egna bekämpningsmedel kan man säga. Lektiner binder väldigt enkelt till kolhydrater, därför finns det en uppsjö med bantningspiller innehållande lektin! Nackdelen är att de bindande egenskaperna också gör att de gärna binder till molekyler som utgör tarmslemhinnan och tar sönder den. Det är därför man tror att mycket lektiner i kosten leder till en rad sjukdomar orsakade av “leaky gut syndrome” (läckande tarm som jag skrivit lite om här) När kroppen är upptagen med att ta hand om skadade celler tas resurser från andra kroppsliga processer, till exempel uppbyggnad och tillväxt av muskler, repareringsarbete osv. Lektinerna blockerar också upptaget av vissa näringsämnen och enzymer eftersom de binder till dem så att de inte kan tas upp i tarmen.

Och så har vi…
Aflatoxin som är en väldigt toxisk molekyl, faktiskt en av de mest giftiga som finns. Jordnötter, baljväxter och spannmål innehåller det här ämnet som ett försvar mot skadeinsekter, precis som lektinet och människor kan bryta ned de ganska bra och oskadliggöra de i tarmen. Som alltid så är det inte giftet i giftet som är giftigt utan mängden, så i stora mängder är det skadligt även för människor. I sverige är de jordnötter som importeras kontrollerade så att inte aflatoxinhalten är för hög, men ät aldrig skrumpnade eller dåliga jordnötter!

Förutom Aflatoxinet och lektininnehållet toppar ju jordnötter listan på de mest allergena livsmedlen som finns.

Slutsats: Jordnötter och jordnötssmör bör nog ätas med försiktighet och man ska nog akta sig för att köra “jordnötssmördieten” alltför länge. Men hur gott jordnötssmör än är så är det nog ingen som äter det varje dag ändå?

Nu vet vi i alla fall – köp hellre mandelsmöret :)
Det finns för övrigt väldigt mycket att säga om just lektin, jag ska ta upp de igen om ett tag.

Mer läsning:
Lectin-based food poisoning: A new mechanism of protein toxicity

Källa: http://healthyprawn.blogspot.com/2011/09/jordnotssmor-lektiner-aflatoxiner.html

Posted in Kost | Leave a comment